Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameประชาสัมพันธ์การขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวัน

ขนาด : 3492.38 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-10-09 07:55:34+07

pll_file_nameรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ขนาด : 2747.25 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-10-09 07:54:43+07

pll_file_nameข้อกำหนดใหม่ในการติดต่อองค์การประกันสังคมซาอุดิอาระเบีย (GOSI)

ขนาด : 3552.43 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-02 13:01:33+07

pll_file_nameรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2562

ขนาด : 1372.51 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-02 13:00:37+07

pll_file_nameO29 แนวทางการปฏิบัติเรื่องร้องเรียน สำนักงา

ขนาด : 452.85 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-02 12:59:51+07

pll_file_name015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ขนาด : 235.51 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-02 12:58:13+07

pll_file_nameรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ขนาด : 2747.25 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-02 12:57:17+07

pll_file_name015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ขนาด : 235.51 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-02 12:55:09+07
TOP