Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameO 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563

ขนาด : 42.23 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-07-01 06:55:36+07

pll_file_nameO 38 วัฒนธรรมองค์กร

ขนาด : 355.82 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-07-01 06:54:57+07

pll_file_nameO 31 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ

ขนาด : 59.01 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-07-01 06:53:37+07
TOP