Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางอรวรรณ หินตะ

นางอรวรรณ หินตะ

แรงงานจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ 499/1-2 ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

แผนที่ตั้ง

ประกาศ

ประกาศ

รับสมัครงานราชการ

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 7 มี.ค. 2559

ข่าวรับสมัครงานราชการ

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 7 มี.ค. 2559

รับสมัครงานราชการ

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 7 มี.ค. 2559

ข่าวรับสมัครงานจากหน่วยงานราชการ

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 7 มี.ค. 2559

ตำแหน่งงานว่างภายในจังหวัด

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 20 ก.ค. 2553

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP