Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี

24 มิถุนายน 2562

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ

24 มิถุนายน 2562
TOP