Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มี.ค. 64

8 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน ก.พ. 64

8 เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน ม.ค.64

8 เมษายน 2564

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

8 มกราคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

8 มกราคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

8 มกราคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

8 มกราคม 2564

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม 2563

15 มิถุนายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2563

4 มิถุนายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2563

4 มิถุนายน 2563

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมกราคม 2563

4 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน

28 เมษายน 2563
TOP