Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กันยายน 2565

3 ตุลาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน สิงหาคม 2565

3 ตุลาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กรกฎาคม 2565

9 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน พฤษภาคม 2565

9 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2565

9 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2565

25 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

25 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม 2565

25 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2564

24 มีนาคม 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564

6 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน สิงหาคม 2564

29 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กรกฎาคม 2564

24 สิงหาคม 2564
TOP