Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

25 มีนาคม 2565

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

25 มีนาคม 2565

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

25 มีนาคม 2565

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

25 มีนาคม 2565

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

25 มีนาคม 2565

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

25 มีนาคม 2565

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564

6 ตุลาคม 2564

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564

29 กันยายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

24 สิงหาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

24 สิงหาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

24 สิงหาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564

24 สิงหาคม 2564
TOP