Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดสุรินทร์

pll_content_description

            วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  เฉลิมพระเกียรติ ๖๔ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  จังหวัดสุรินทร์  ในเขตพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ ณ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ให้บริการด้านการรับสมัครงาน/ให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงานและการประกันสังคม/รับสมัครฝึกอาชีพ/ เป็นต้น โดยมีนายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

 

************************************

TOP