Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ผอ.สว.จ.สุรินทร์

pll_content_description

          วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ผอ.สว.จ.สุรินทร์ และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่อำเภอท่าตูม ณ โรงเรียนบ้านภูดิน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ให้บริการด้านการสาธิตการทำตะโก้สาคูข้าวโพด/การรับสมัครงาน/ให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงานและการประกันสังคม/รับสมัครฝึกอาชีพ/ เป็นต้น โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

    

TOP