Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

แรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๓

pll_content_description

          วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ  แรงงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  โดยมี นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

   

********************************** 

TOP