Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

แรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563

pll_content_description

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ ในกิจกรรมการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น นำทีมโดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ ผู้แทนแรงงานจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ได้ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE สวนป่ารีสอร์ทและสปา เข้าร่วมประกวดในประเภทสถานประกอบการ ผลการประกวดจังหวัดสุรินทร์ได้รับ 2 รางวัล คือ 1.จังหวัดต้นแบบระดับเพชร และ 2.โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ต้นแบบระดับทอง

TOP