Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

แบบสำรวจนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่จังหวัดได้มีประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

pll_content_description

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่จังหวัดได้มีประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
ตอบแบบสำรวจตามลิ้งก์นี้ครับ https://forms.gle/gqaRbXSUYbDyXJjPA

TOP