Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

แบบฟอร์มการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameแบบพิมพ์ กสร.1

ขนาด : 189.87 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 6 มิ.ย. 2565

pll_file_nameแบบพิมพ์ กสร.2 พร้อมประวัติ

ขนาด : 255.23 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 6 มิ.ย. 2565

pll_file_nameแบบพิมพ์ กสร.3 (นายจ้าง)

ขนาด : 137.78 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 6 มิ.ย. 2565

pll_file_nameแบบพิมพ์ กสร.3 (ลูกจ้าง)

ขนาด : 160.39 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 6 มิ.ย. 2565
TOP