Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ และอาสาสมัครแรงงาน ให้บริการประชาชนร่วมกับโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

pll_content_description

TOP