Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

สรจ.สุรินทร์ร่วมพิธีการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกปอเทืองและงานแถลงข่าวเปิดโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์

pll_content_description

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางอรวรรณ  หินตะ แรงงานจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายยุทธนา  จุฑาจันทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกปอเทืองและงานแถลงข่าวเปิดโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ ณ หมู่ที่ 11 บ้านตาลวก ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

TOP