Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

“พัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์” รับสมัครฝึกอาชีพฟรี มีเบี้ยงเลี้ยง สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

pll_content_description

TOP