Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ ครม. ณ ตลาดชายแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

pll_content_description

TOP