Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

ผู้ประกันตนที่อยู่ในสถานะว่างงาน ต้องเช็ก❗️ ลืมรายงานตัวหรือไม่❓

pll_content_description

ผู้ประกันตนที่อยู่ในสถานะว่างงาน ต้องเช็ก❗️
ลืมรายงานตัวหรือไม่❓

🔹 ผู้ประกันตนต้องรายงานตัวตามกำหนดตารางนัดหมายรายงานตัว ซึ่งสามารถรายงานตัวผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th โดยผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบ โดยใช้ User กับ Password ที่ลงทะเบียน Digital ID ในกรณีขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัว ตามนัดหมายที่กำหนด

โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดตามระบบ และแนบไฟล์บัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี โดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆกับทางสำนักงานประกันสังคม

💬 หากผู้ประกันตนไม่สามารถรายงานตัวตามกำหนดนัดได้ สามารถรายงานตัวล่วงหน้าได้ก่อนวันกำหนด 7 วัน
หรือหลังวันกำหนดไม่เกิน 7 วัน ✨

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

TOP