Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

pll_content_description

         วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายยุทธนา  จุฑาจันทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีนายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

**************************

TOP