Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

แรงงานจังหวัดสุรินทร์ออกหน่วยให้บริการด้านแรงงาน ตามนโยบายจังหวัดสุรินทร์ “ปฏิบัติการ 90 วัน คนสุรินทร์ฝ่าวิกฤติ COVID – 19”

pll_content_description

TOP