Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

แบบสำรวจพนักงาน/ลูกจ้าง ที่ทำงานกับสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่จังหวัดได้มีประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

pll_content_description

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือพนักงาน/ลูกจ้าง ที่ทำงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่จังหวัดได้มีประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตอบแบบสำรวจตามลิ้งก์นี้ครับ  https://forms.gle/8nuTGBjm3uuHXqmcA

TOP