Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมปฏิบัติงาน ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว, ผู้ติดตาม, และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่อำเภอจอมพระ ท่าตูม และชุมพลบุรี

pll_content_description

TOP