Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

รับสมัครงานราชการ

pll_content_description

สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับ 04/03/59 ถึง 09/03/59
กระทรวงสาธารณสุข 
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สำนักอาหาร จานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท กลุ่มพัฒนาระบบ สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เปิดรับ 04/03/59 ถึง 15/03/59
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 37 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-17 มีนาคม 2559

เปิดรับ 07/03/59 ถึง 17/03/59
กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เปิดรับ 11/03/59 ถึง 31/03/59
กรมสรรพสามิต  
กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 14-18 มีนาคม พ.ศ. 2559

เปิดรับ 14/03/59 ถึง 18/03/59
กองทัพอากาศ  
กองทัพอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

เปิดรับ 18/01/59 ถึง 01/03/59
กรมการปกครอง 
ปลัดอำเภอ เตรียมเปิดรับสมัครสอบ ปลัดอำเภอ ประจำปี 2559 จำนวน 841 อัตรา เตรียมสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2559 จำนวน 841 อัตรา

เปิดรับ 25/02/59 ถึง 19/03/59
กรมพลาธิการทหารบก 
กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุลคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 73 อัตรา

เปิดรับ 07/03/59 ถึง 15/03/59
สภากาชาดไทย 
สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากร จำนวน 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา

เปิดรับ 23/02/59 ถึง 14/03/59
กรมชลประทาน 
กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 735 อัตรา

เปิดรับ 15/02/59 ถึง 26/02/59
สำนักงาน ก.พ. 
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่งฯ ภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2559

เปิดรับ 00/02/59 ถึง 00/03/59
ธนาคารออมสิน 
ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน และลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายตำแหน่ง รับวุฒปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2559

เปิดรับ 00/02/59 ถึง 31/12/59
กรมการเงินทหารบก  
กรมการเงินทหารบก รับสมัครพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 มีนาคม 2559

เปิดรับ 07/03/59 ถึง 14/03/59
กรมแพทย์ทหารบก 
กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ม

เปิดรับ 23/02/59 ถึง 16/03/59
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง หลายศูนย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 23-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เปิดรับ 23/02/59 ถึง 00/00/0
กรมการค้าภาย 
กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน

เปิดรับ 23/02/59 ถึง 15/03/59
บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 
สมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต อนาคตกำหนดได้เอง ผลตอบแทนเกินคาดหมาย ได้รับค่าคอมมิชชั่นทุกวัน พร้อมกับท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นประจำ มีอิสระในการทำงาน

เปิดรับ 12/02/59 ถึง 30/12/59
การรถไฟแห่งประเทศไทย 
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2559

เปิดรับ 10/02/59 ถึง 18/02/59
กรมอนามัย 
กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 13 ศูนย์อนามัยทั่วประเทศ จำนวน 14 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เปิดรับ 18/02/59 ถึง 25/02/59
สพม.19  
สพม.19 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 25 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2559 http://www.sesao19.go.th/

เปิดรับ 15/02/59 ถึง 21/02/59
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 170 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2559

เปิดรับ 15/02/59 ถึง 21/02/59
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวนรวม 21 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เปิดรับ 15/02/59 ถึง 19/02/59
อบจ.พัทลุง 
อบจ.พัทลุง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2559

เปิดรับ 10/02/59 ถึง 18/02/59
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2559

เปิดรับ 15/02/59 ถึง 07/03/59
การประปานครหลวง 
การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 108 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2559

เปิดรับ 01/02/59 ถึง 18/02/59
สพฐ. 
สพฐ. กำหนดการคัดเลือกและสอบบรรจุฯ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2559 กรณีพิเศษ รับสมัครวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 และรอบทั่วไป 4-10 เมษายน 2559

เปิดรับ 15/02/59 ถึง 21/02/59
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ จำนวน 12 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เปิดรับ 08/02/59 ถึง 00/00/0
กรมประชาสัมพันธ์ 
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เปิดรับ 04/02/59 ถึง 10/02/59
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ประกาศ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2559 จำนวน 150 อัตรา

เปิดรับ 01/02/59 ถึง 23/02/59
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่ฯ จำนวน 2 อัตรา (ลูกจ้างเหมา)

เปิดรับ 29/01/59 ถึง 15/02/59
งานราชการเปิดสอบทั้งหมด >>
var _gaq = _gaq || []; _gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-450820-1’]); _gaq.push([‘_trackPageview’]); (function() { var ga = document.createElement(‘script’); ga.type = ‘text/javascript’; ga.async = true; ga.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://ssl’ : ‘http://www’) + ‘.google-analytics.com/ga.js’; var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();