Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

บทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 (ตุลาคม – ธันวาคม)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_namesthaankaarndaanaerngngaan_aitrmaas_4_pii_2561

ขนาด : 2385.79 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 11 ก.พ. 2562
TOP