Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมอาชีพอีสานใต้65 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์

pll_content_description

ภายในงานมีกิจกรรม “วันนัดพบแรงงาน”
ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งตำแหน่งงานว่างและขอเชิญผู้ว่างงาน ร่วมสมัครงานและสัมภาษณ์งาน
ในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564ณ บริเวณตลาดกรีน ม. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เวลา 09.00 น.-15.00 น.
สำหรับ นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จะมาร่วมรับสมัครงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 ให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมรับสมัครงานได้ ภายในวันที่ 15 ธ.ค.2564
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 044-513223 ต่อ 13
TOP