ข่าวเด่น

ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กันยายน 2560

สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) แก้ไข

สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโอทะลัน บ้านบ้านโอทะลัน หมู่ที่ 3 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2560  ในเขตพื้นที่อำเภอบัวเชด ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโอทะลัน บ้านบ

ภาพข่าว: 

โครงการสาน - สร้าง - เสริมสุขแรงงานไทยจังหวัดสุรินทร์ วันที่7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องพนมดงรัก โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดโครงการสาน - สร้าง - เสริมสุขแรงงานไทยจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559 เพื่อนำภารกิจการให้บริการประชาชนของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความปรองดองในกลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ  ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องพนมดงรัก โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ภาพข่าว: 
Syndicate content