ข่าวเด่น

แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

  

แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กันยายน 2560

สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) แก้ไข

สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโอทะลัน บ้านบ้านโอทะลัน หมู่ที่ 3 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2560  ในเขตพื้นที่อำเภอบัวเชด ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโอทะลัน บ้านบ

ภาพข่าว: 

โครงการสาน - สร้าง - เสริมสุขแรงงานไทยจังหวัดสุรินทร์ วันที่7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องพนมดงรัก โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดโครงการสาน - สร้าง - เสริมสุขแรงงานไทยจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559 เพื่อนำภารกิจการให้บริการประชาชนของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความปรองดองในกลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ  ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องพนมดงรัก โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ภาพข่าว: 
Syndicate content