โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดสุรินทร์

               สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการกิจกรรมของกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ 2561 และโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

*****************************