งานวันคนพิการสากลจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐

                วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยนำบริการด้านการทำการบูร ณ หอประชุมอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  ดุจจานุทัศน์ เป็นประธาน

********************************