งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานฯ

 

***********************************