โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

                         วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในเขตพื้นที่อำเภอกาบเชิง ณ โรงเรียนบ้านแนงมุดวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ให้บริการด้านการสาธิตการพับเหรียญโปรยทาน /การรับสมัครงาน/ให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงานและการประกันสังคม/รับสมัครฝึกอาชีพ/ เป็นต้น โดยมีอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

 

**********************************