สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์จัดประชุมตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

         วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์จัดประชุมตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงกรอบแนวทาง เป้าหมายการดำเนินงานให้แก่อาสาสมัครแรงงาน ณ ห้องแกรน์เอ โรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

****************************************