สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐”

                 วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมี นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

************************************