สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุรินทร์

                   วันที่ ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ร่วมทำความสะอาดวัดและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่บวชถวายฯ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

******************************************