สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

                       วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช  ณ ลานหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

*******************************************