โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

                            วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในเขตพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ให้บริการด้านการสาธิตการพับเหรียญโปรยทาน /การรับสมัครงาน/ให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงานและการประกันสังคม/รับสมัครฝึกอาชีพ/ เป็นต้น โดยมีนายธรรมศักดิ์  รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

*******************************************