สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวอรนุช  จันทรชิต นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล  เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร  สิงหวิชัย     ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

****************************************