จังหวัดสุรินทร์ เจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจจังหวัดสุรินทร์กับนักธุรกิจกัมพูชา

 วันที่ ๒๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะข้าราชการและผู้ประกอบการไปเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจจังหวัดสุรินทร์กับนักธุรกิจกัมพูชา ณ จังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดพระวิหาร จังหวัดสตรึงเตรง และจังหวัดรัตนคีรี ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการนี้ นางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดสุรินทร์ร่วมในกิจกรรมฯ

*********************************