ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสุรินทร์

 วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 

**********************************