สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

 วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 

**********************************