ส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง และมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ และรับมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑๙,๖๐๙ ดอก จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ และมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

**************************************