สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาส 2 ปี 2558

ไฟล์แนบขนาด
kamlangaerngngaan-sthiti_aitrmaas_2-58_laasud1.pdf2.46 MB