สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาส 1 ปี 2558

ไฟล์แนบขนาด
kamlangaerngngaan-sthiti_aitrmaas_1-58_aebbaihm_.pdf2.31 MB