สรุปรายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2557

สรุปรายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2557

ไฟล์แนบขนาด
kamlangaerngngaan-sthiti_pii_57_aebbaihm.pdf2.8 MB