สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาส 4 ปี 2557

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาส 4 ปี 2557

ไฟล์แนบขนาด
kamlangaerngngaan-sthiti_aitrmaas_4-57_aebbaihm.pdf2.76 MB