สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุรินทร์รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 3 ปี 2557

ไฟล์แนบขนาด
kamlangaerngngaan-sthiti_aitrmaas_3-57__aebbaihm_.pdf4.44 MB