สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุรินทร์รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 2 ปี 2557

ไฟล์แนบขนาด
kamlangaerngngaan-sthiti_aitrmaas_2-57_aebbaihm.doc2.78 MB