สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุรินทร์รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 1 ปี 2557

ไฟล์แนบขนาด
bthsrupphuubrihaar_aitrmaas_1_pii_2557.doc75 KB